Tietotekniikka

Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  • Laaja-alainen ohjelma, jossa voi erikoistua tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan

  • Kansainvälinen opiskeluympäristö, joka tarjoaa erinomaisen perustan työskentelyyn sekä kotimaassa että ulkomailla

  • Opinnoissa yhdistyy vahva teorian ja käytännön osaaminen

Lue lisää ja hae

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma antaa tarvittavat taidot tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon. Tutkinto sisältää:

  • tekniikan matematiikan perusopintoja, jotka luovat pohjan muille opinnoille

  • ohjelmoinnin, signaalinkäsittelyn, soveltavan tietotekniikan, sähkötekniikan, tekoälyn ja tietokonetekniikan opintoja

Erikoistuminen tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan tapahtuu kandidaatinvaiheen 3. vuosikurssilla.

Tekoälyyn erikoistuva diplomi-insinööri tuntee data-analyysin uusimmat menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Soveltavan tietotekniikan diplomi-insinööri hallitsee erilaisten tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien sovelluskehityksen.

Tietokonetekniikan diplomi-insinööri osaa kehittää laskennallisesti tehokkaita ratkaisuja ja ohjelmistoja sulautettuihin järjestelmiin, esineiden internetiin ja signaalinkäsittelyyn.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti ICT-alan yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten tai julkishallinnon palveluksessa. Myös itsenäinen yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto. Työ liittyy yleensä tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tietotekniikan diplomi-insinöörin toimenkuva on usein vahvasti kansainvälinen.

Oulun yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä jokapaikan tietotekniikan alueilla. Tutkimusalueet ovat vahvasti esillä koulutuksessa. Tietotekniikka on myös yksi Oulun yliopiston kansainvälisimpiä aloja. Merkittävä osa henkilökunnasta koostuu ulkomaalaisista opettajista ja tutkijoista. Englanti on opetuskielenä osassa kandidaatinvaiheen opintoja ja pääosin diplomi-insinöörivaiheessa, jossa opiskellaan samoissa ryhmissä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman henkilöstö tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, jolloin myös työelämän tarpeet tulevat hyvin esille opetuksessa. Opiskelijat voivat lisäksi perehtyä digitaaliseen valmistukseen Fab Labissa, joka tarjoaa monipuolisen infrastruktuurin erilaisten prototyyppien ja pienoismallien rakentamiseen mm. 3D-tulostuksella.