University of Oulu, 2016

Valintakokeet

Valintakokeet

Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Tutustu siis hyvissä ajoin alla oleviin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.

Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella. Tutustu etukäteen kampuskarttaan! Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi), ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos sinulla ei vielä ole em. henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms. eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia.

Tarkista valintaoppaista, mitä muita tarvikkeita, laskimia tms. voit ottaa mukaasi kokeeseen.

Lue lisää valintakokeen erityisjärjestelyistä.

 

Päivämäärä

Kellonaika

Sali

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Historia

9.5.2017

9-12

L1

Informaatiotutkimus

23.5.2017

13-16

HU106

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

19.5.2017

13-16

L4

Saamelainen kulttuuri

23.5.2017

9-12

HU111

Englantilainen filologia

10.5.2017

9-12

L1

Germaaninen filologia

19.5.2017

9-12

HU106

Ruotsin kieli

16.5.2017

9-12

L3

Kirjallisuus ja suomen kieli

18.5.2017

13-17

L4

Saamen kieli

22.5.2017 Valintakoe

22.5.2017 Haastattelu

9-12

 

12-14

HU111

Logopedia

15.5.2017
Ei erillistä
soveltuvuuskoetta

9-13

L1

       

Kasvatusalat

Erityispedagogiikka

3.5.2017 VAKAVA –koe
 

7.-8.6.2017 Soveltuvuuskoe

13-15

 

Intercultural Teacher Education

7.-8.6.2017

 

L6

Kasvatustieteet

22.5.2017

9-13

L3

Luokanopettaja

3.5.2017 VAKAVA –koe

5.-6.6.2017 Soveltuvuuskoe

13-15

 

Musiikkikasvatus

26.-28.4.2017 Valintakoe

10.-12.5.2017 Soveltuvuuskoe

 

 

Varhaiskasvatus

3.5.2017 VAKAVA –koe

30.5.-1.6.2017 Soveltuvuuskoe

13-15

 

 

Kauppatieteet

Kauppatieteet

7.6.2017

10-14

 

 

 

 

 

Luonnontieteet

Biokemia

19.5.2017

9-12

 

Biologia

18.5.2017

9-13

 

Geotieteet

17.5.2017

13-16

 

Kemia

7.6.2017
Valintakoe tarkoitettu vain ei-ylioppilaille

10-13

 

Maantiede

22.5.2017

9-13

 

Matematiikka ja fysiikka

6.6.2017

10-13

 

Matemaattisten aineiden opettaja

6.-8.6.2017

 

 

 

 

 

 

Lääketieteet

Hammaslääketiede

17.5.2017

9-14

 

Lääketiede

17.5.2017

9-14

 

 

 

 

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Hoitotiede

16.5.2017

12-16

Kontinkankaan kampus

Terveyshallintotiede

16.5.2017

12-16

Kontinkankaan kampus

 

 

 

 

Tekniikan alat

Arkkitehtuuri

22.5.2017 Matematiikka

5.-8.6.2017 Piirustus- ja suunnittelukoe

13-16

 

Kaivos- ja rikastustekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Kemia

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

9-12

 

14-18

 

Konetekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

14-18

 

Prosessitekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Kemia

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

9-12

 

14-18

 

Ympäristötekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Kemia

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

9-12

 

14-18

 

Sähkötekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Kemia

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

9-12

 

14-18

 

Tuotantotalous

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

14-18

 

 

 

 

 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittelytiede

22.5.2017

10-14

 

Tietotekniikka

30.5.2017 Matematiikka

31.5.2017 Kemia

31.5.2017 Fysiikka

14-17

 

9-12

 

14-18

 

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen

tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Lomake tulostetaan täältä. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen 20.4.2017 klo 15.00 mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Kasvatusalan VAKAVA -koe

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 5.4.2017, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syn- tynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntija- lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoit- tamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoit- tamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilas- tutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. 

 

Viimeksi päivitetty: 4.7.2017