Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Varhaiskasvatuksen koulutuksessa opiskelet kriittisessä ja luovassa ympäristössä. Varhaiskasvattajana työskentelet kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen työtehtävissä.

  • Viisivuotisessa maisterikoulutuksessa saat lastentarhanopettajan kelpoisuuden sekä opettajan pätevyyden. Valmistut pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijaksi.

  • Perehdyt opinnoissasi varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin paikallisesti ja globaalisti.

Lue lisää ja hae

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa kandidaattitutkinnon pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Kandidaattitutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa kasvatuksen yhteiskunnallisen sidoksellisuuden ja osaa toimia aktiivisena kansalaisena varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä eettisesti, rakentavasti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Koulutuksen sisällöissä yhdessä tekeminen ja erilaiset yhteistyömuodot ovat olennainen osa opiskelua.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija siirtyy laaja-alaiseen maisteriohjelmaan. Maisteriohjelmassa varhaiskasvatuksen opiskelijat valitsevat pääsääntöisesti suuntautumisvaihtoehdon pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus.

Suuntautumisvaihtoehdon sisällöt perustuvat tiedekunnan tutkimuksen erityisosaamiseen ja työelämän tarpeisiin. Maisteriohjelmassa opiskelija rakentaa omaa ammatillista profiiliaan sivuaine- ja harjoittelupaikkavalinnoilla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

25.4.2017 Opiskelijatarina

Lapset ovat aitoja

1.8.2017 Alumnitarina

Lasten etu ensisijalla