Hallitus

Oulun yliopiston hallitus 2014 - 2017:
 

Katja Bargum, tuottaja

Jukka Hiltunen, lehtori

Liisa Hyssälä, vanhempi neuvonantaja (2016-2019)

Seija Jalagin, yliopistonlehtori

Sanna Järvelä, professori

Jonne Kettunen, kauppatieteiden ylioppilas (2016–2017)

Risto Murto, toimitusjohtaja, yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Pasi Sahlberg, vieraileva professori (2016-2019)

Juha Vaara, professori

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja

Pauli Väisänen, filosofian maisteri (2016–2017)

Mari Walls, pääjohtaja (2016-2019)

 

Hallituksen pöytäkirjat

 

Hallituksen tehtävistä on säädetty Oulun yliopiston johtosäännön 11§:ssä:

Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä
11) päättää yliopiston osakkuudesta osakeyhtiössä ja muissa yhteisöissä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille

Hallituksen tehtävänä on lisäksi valita suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Viimeksi päivitetty: 22.2.2017