University of Oulu, 2016

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opinto-oikeudestaan. Luopumisilmoitus tehdään yliopistolle kirjallisesti. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan koulutuksessa opinto-oikeudesta luopumisen jälkeen. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Opiskelijan katsotaan luopuneen opinto-oikeudestaan luopumisilmoituksen jättöpäivästä alkaen. Luopuessaan opinto-oikeudestaan opiskelija menettää myös ylioppilaskunnan jäsenyyden ja opintososiaaliset etuudet. Opiskelija jättää luopumisilmoituksen Oulun yliopiston opiskelijapalveluihin, mistä tieto menee edelleen ylioppilaskuntaan. Kopio toimitetaan myös tiedekuntaan, missä luopumisilmoitus kirjataan Oodiin. Opiskelija saa itselleen alkuperäisen luopumisilmoituksen todistukseksi luopumisesta.

Löydät lomakkeen 'Ilmoitus opiskelupaikasta luopumisesta' opintoasioiden lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 30.8.2016