University of Oulu, 2016

Maisterikoulutuksen hakuohjeet

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin maisterikoulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon (kandidaatin tutkinnon)
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Hakea voi myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2017 aikana.

Yliopisto voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Tällaisia opintoja voi olla enintään yhden vuoden opintoja edellyttävä määrä.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on suomi, on 10.-25.1.2017 (hakuaika päättyy klo 15.00). Muistathan täyttää hakulomakkeen ajoissa ja tarkistaa huolella, mitä asiakirjoja sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteeksi! Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 8.2.2017 klo 15.00.

Maisterikoulutus, jossa opetuskieli on suomi, on mukana korkeakoulujen yhteishaun ensimmäisessä hakuajassa. Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta voit silti hakea yhteensä korkeintaan kuuteen koulutukseen. Ensimmäisen hakuajan päättymisen jälkeen et voi poistaa koulutuksia, joihin olet jo hakenut. Jätä siis hakulomakkeelle tilaa, jos aiot hakea myös myöhempänä hakuaikana.

Jos haet kevään yhteishaussa molempina hakuaikoina, priorisoit koulutukset silti vain yhteen mieluisuusjärjestykseen. Huomaathan, että jos haet molempina hakuaikoina, asetat koulutukset lopulliseen järjestyksen 2. hakuaikana:

  • Et voi muuttaa 1. hakuajan koulutusten keskinäistä järjestystä.
  • Et voi enää poistaa 1. hakuajan koulutuksia.
  • Voit sijoittaa 2. hakuajan koulutuksia 1. hakuajan koulutusten edelle, väliin ja jälkeen.

Jos haet molempina hakuaikoina, lisäät hakemukseesi toisen hakuajan koulutukset Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on englanti, on 15.12.2016 -25.1.2017 (hakuaika päättyy klo 15.00). Muistathan täyttää hakulomakkeen ajoissa ja tarkistaa huolella, mitä asiakirjoja sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteeksi! Liitteiden tulee olla perillä hakulomakkeella annetussa osoitteessa hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakulomake maisterikoulutuksiin on saatavilla osoitteessa opintopolku.fi.

Liitteiden palauttaminen

Maisterikoulutukseen voi hakeutua myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2017 aikana. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua.

  • Keväällä 2017 valmistuvat suomalaisen amk –tutkinnon suorittavat – ma 12.6.2017, klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä/kesällä 2017 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin tutkinnot – pe 28.7.2017, klo 15.00 mennessä.

Keväällä valmistuvan hakijan valinta maisterikoulutukseen on ehdollinen kunnes tarvittavat todistusliitteet on toimitettu. Jos hakija ei toimita vaadittuja liitteitä annetun aikataulun puitteissa, valinta raukeaa.

Lisätietoa

Lisätietoa maisteriohjelmista, valintaperusteista ja hakemisesta löydät Koulutustarjonnasta.

Viimeksi päivitetty: 4.7.2017