Yliopistotentit

Tämän sivun ohjeistus koskee tiedekuntien TTK, TST, OyKKK, LuTK, KaTK ja BMTK yliopistotenttejä Linnanmaan kampuksella.

HuTK, LTK, ArkTK ja KTK tiedottavat omasta tenttikäytännöstään erikseen.

AIKA JA PAIKKA

Yliopistotenttejä järjestetään ma-to klo 14.30-17.30 välisenä aikana pääsääntöisesti L1, L3, L4 ja L5-saleissa (muita saleja voi olla esim. L6, IT115, IT116, L8 ja L10), sekä konetekniikan osalta tenttejä on myös la klo 9.00-12.00. Yliopistotentit ovat kestoltaan 3 tuntia. Tarkista WebOodista oman tenttisi päivämäärä ja salitieto. 

ILMOITTAUTUMINEN

Yliopistotentteihin ilmoittaudutaan tai tenttiin tuleminen perutaan viimeistään tenttiä edeltävän viikon tiistaina (klo 23.59). Ilmoittautuminen tehdään WebOodissa tai Tuudossa. Tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. Tenttiä ei arvostella, jos opiskelija osallistuu tenttiin ilman ilmoittautumista.

Huom! Jos tenttiin ilmoittautunut opiskelija ei saavu tenttiin, hänelle tulee merkintä ”ei saapunut”, jonka jälkeen kurssi WebOodissa näkyy hylätyissä suorituksissa. Käytäntö otetaan käyttöön syyskuusta 2016 alkaen. Tämä käytäntö vähentää yliopiston henkilökunnan työmäärää, turhia tenttipapereiden printtaamista ja myös valvojien määrää.

Jos opiskelija myöhästyy tenttiin ilmoittautumisessa. Miten toimia?

 • Opiskelija ei voi tulla ilmoittautumatta tenttiin. Jos myöhästyt tenttiin ilmoittautumisesta, voit pyytää ensisijaisesti yksikön opintoasiainsihteeriä lisäämään nimesi tentin opiskelijalistaan viimeistään 3 päivää ennen tenttiä. Tenttiin ei siis voi tulla ilmoittautumatta ja opiskelijan nimi täytyy aina olla tentin opiskelijalistassa.
 • Tenttiin tulemisen peruminen ilmoittautumisajan jälkeen: Voit perua tenttiin ilmoittautumisen tenttisihteerin kautta viimeistään 3 päivää ennen tenttiä. Tällöin tenttisihteeri ei merkitse opiskelijalle ”ei saapunut” -merkintää kyseisestä tentistä. 
 • Valvoja ottaa vastaan myös ilmoittautumatta jättäneen opiskelijan tenttipaperin ja toimittaa sen tenttitiimin tilaan. Tenttiä ei todennäköisesti arvioida.
 • Jos opiskelija myöhästyy tenttiin ilmoittautumisesta, opiskelija voi ilmoittautua seuraavaan tenttiin tai pyytää opettajaa järjestämään akvaariotentin. Opettajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää ylimääräistä tenttiä opiskelijalle.

OHJEET

Opettaja lähettää yliopistotentin tenttikysymykset tenttitemplaatilla osoitteeseen: Yliopistotentti(at)oulu.fi. Viestin aiheena tulee olla: Tentin päivämäärä, kurssin koodi ja nimi. Tenttitemplaatti löytyy Notiosta > Koulutus > Tentit

                YLIOPISTOTENTIT VIIKOLLA 47:

                20.11.- 25.11.2017 KLO 14.30-17.30

                • Ti 21.11. sali L1
                • To 23.11. sali L1

                YLIOPISTOTENTIT VIIKOLLA 48:

                27.11.- 1.12.2017 KLO 14.30-17.30

                Yliopistotenttejä kevätlukukaudella on seuraavina päivinä:

                MA 4.9.2017
                KE 6.9.2017
                TO 7.9.2017
                LA 9.9.2017 (Konetekniikka)
                MA 11.9.2017
                TI 12.9.2017
                KE 13.9.2017
                TO 14.9.2017
                LA 16.9.2017 (Konetekniikka)
                MA 18.9.2017
                TI 19.9.2017
                KE 20.9.2017
                TO 21.9.2017
                LA 23.9.2017 (Konetekniikka)
                MA 25.9.2017
                KE 27.9.2017
                LA 30.9.2017 (Konetekniikka)
                MA 2.10.2017
                TO 5.10.2017
                LA 7.10.2017 (Konetekniikka)
                MA 9.10.2017
                TI 10.10.2017
                KE 11.10.2017
                TO 12.10.2017
                MA 16.10.2017
                KE 18.10.2017
                LA 21.10.2017 (Konetekniikka)
                MA 23.10.2017
                TI 24.10.2017
                KE 25.10.2017
                TO 26.10.2017
                MA 30.10.2017
                TI 31.10.2017
                KE 1.11.2017
                TO 2.11.2017
                TI 7.11.2017
                KE 8.11.2017
                TO 9.11.2017
                LA 11.11.2017 (Konetekniikka)
                MA 13.11.2017
                TI 14.11.2017
                KE 15.11.2017
                TO 16.11.2017
                LA 18.11.2017 (Konetekniikka)
                TI 21.11.2017
                TO 23.11.2017
                MA 27.11.2017
                TI 28.11.2017
                KE 29.11.2017
                TO 30.11.2017
                LA 2.12.2017 (Konetekniikka)
                MA 4.12.2017
                TI 5.12.2017
                TO 7.12.2017
                LA 9.12.2017 (Konetekniikka)
                MA 11.12.2017
                TI 12.12.2017
                KE 13.12.2017
                TO 14.12.2017
                LA 16.12.2017 (Konetekniikka)
                MA 18.12.2017
                TI 19.12.2017
                KE 20.12.2017
                TO 21.12.2017

                 

                Viimeksi päivitetty: 20.11.2017