Tutkimusneuvosto

Tutkimusneuvostoon kuuluvat tutkimusehtori, Oulun yliopiston tutkijoita ja jatko-opiskelijoita eri tieteenaloilta. Tutkimusneuvoston puheenjohtaja on tutkimuksesta vastaava rehtori Taina Pihlajaniemi.
Tutkimusneuvoston kokousajankohdat ja pöytäkirjat

Tehtävät:

  • toimii valmistelevana elimenä ja tekee aloitteita tutkimuksen johtoryhmälle
  • hyväksyy tai hylkää tiedekunnan professuuri- tai tenure track-valmisteluryhmän esityksen asiantuntijoista
  • hyväksyy tai hylkää tenure track-tehtävän täyttöesityksen
  • toimii ajatushautomona
  • tekee ehdotuksia tiedepoliittisista avauksista
  • tekee ehdotuksia tohtorikoulutuksesta
  • tekee ehdotuksia uusista rekrytoinneista
  • ohjaa tutkimuksen laatutyötä
  • edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista
  • edistää tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumista.

 

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUSNEUVOSTO (1.1.2016–31.12.2017)

Puheenjohtaja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi

Muut tutkimusneuvoston jäsenet:
Professori Anita Aikio, luonnontieteellinen tiedekunta
Professori Heli Jantunen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Professori Raimo Kaasila, kasvatustieteellinen tiedekunta
Professori Erkki Karvonen, humanistinen tiedekunta
Akatemiatutkija Henrikki Liimatainen, teknillinen tiedekunta
Professori Tuija Mainela, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Professori Petteri Pietikäinen, humanistinen tiedekunta
Professori Mika Rämet, lääketieteellinen tiedekunta
Akatemiatutkija Simo Saarakkala, lääketieteellinen tiedekunta
Professori Outi Savolainen, luonnontieteellinen tiedekunta
Tohtorikoulutettava Pauli Väisänen, luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkimusneuvoston sihteeri:
Tutkimuskoordinaattori Aija Ryyppö

Lisätietoja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi (taina.pihlajaniemi @ oulu.fi)
Tutkimuskoordinaattori Aija Ryyppö (aija.ryyppo @ oulu.fi), puh. +358 (0)294 484161

Viimeksi päivitetty: 3.4.2017