Tutkimusrahoitus- ja hankkeet

Vuonna 2015 yliopiston täydentävän tutkimusrahoituksen osuus oli 41,4 miljoonaa euroa, mikä on 25,5 % yliopiston kokonaisrahoituksesta. Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus oli 5,9 miljoonaa euroa. Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskuksen (Tekes), Suomen Akatemian ja Euroopan unionin projektirahoituksesta.

Tutkimuksen huiput

Oulun yliopisto panostaa korkealuokkaiseen tutkimukseen. Monet tutkimusyksikkömme edustavat kansainvälistä kärkeä omilla aloillaan. Lisäksi yliopisto on koordinaattorina ja kumppanina useissa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä tutkimusyhteistyökokonaisuuksissa.