Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

521300S Elektroniikan työ

Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Kari Määttä
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma/ CAS

811122P Johdatus ohjelmointiin

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään kurssin alussa WebOodissa
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman LuK-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Tarkentuu kevään aikana, katso http://www.oulu.fi/tol/opiskelu/opinnot/kesaopinnot
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tehtäviä ja opetusta työpajatyyppisesti. Järjestetään yhdessä Olio-ohjelmointi-kurssin kanssa. Suoritus tekemällä riittävästi tehtäviä. Vaihtoehtoisesti tentti ja harjoitustyö. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Katso: http://www.oulu.fi/tol/opiskelu/opinnot/kesaopinnot

Matematiikan verkkoperuskurssi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettajat: Lassi Korhonen ja Ilkka Lusikka (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Ilmoittautuminen: https://oystack.oulu.fi
Kohderyhmä: Tekniikan opiskelijat ja tekniikan aloille aikovat opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen ja kurssin työtila avataan 1.6.2017
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: Matematiikan verkkoperuskurssin sisältö vastaa "031010P Matematiikan peruskurssi I" sisältöä. Verkkokurssilla itsenäisesti tehdyt tehtävät käyvät osasuorituksesta (1/3) kurssille Matematiikan peruskurssi I. Loppuosa (2/3) kurssin suorituksesta muodostuu Matematiikan peruskurssi I:n 26.8. pidettävästä tentistä, johon voivat osallistua myös yliopiston ulkopuoliset opiskelijat.

812315A Ohjelmiston rakentaminen

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Ari Vesanen
Ilmoittautuminen: WebOodissa 10.5.2017 mennessä
Kohderyhmä: tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat, suositeltava ajankohta 2. ja 3. vuosikurssin välinen kesä.
Toteutusaikataulu: 3.5.2017-26.08.2017
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

521141P Ohjelmoinnin alkeet

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mika Oja
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Tietotekniikan, sähkötekniikan, tuotantalouden, fysiikan ja hyvinvointitekniikan kandiopiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6. - 30.8.2017
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma / Center for Ubiquitous Computing
Lisätietoja: Pääasiassa verkkokurssina

812341A Olio-ohjelmointi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ilkka Räsänen
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään kurssin alussa WebOodissa
Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman LuK-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Tarkentuu kevään aikana, katso http://www.oulu.fi/tol/opiskelu/opinnot/kesaopinnot
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tehtäviä ja opetusta työpajatyyppisesti. Järjestetään yhdessä Johdatus ohjelmointiin -kurssin kanssa. Suoritus tekemällä riittävästi tehtäviä. Vaihtoehtoisesti tentti ja harjoitustyö. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Lue lisää: http://www.oulu.fi/tol/opiskelu/opinnot/kesaopinnot

521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti

Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Juha Röning, Teemu Tokola
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Tietotekniikan kandiopiskelijat: 3. vsk
Toteutusaikataulu: 30.5.2017 - 31.8.2017
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma / BISG / OUSPG
Lisätietoja: Kurssityön voi halutessaan palauttaa kandintyönä

817382A Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot / Peliohjelmoinnin intensiivikurssi

Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ilmoittautuminen: Sähköpostilla Heli Alatalolle <heli.alatalo(at)oulu.fi> viimeistään pe 12.5.2017
Kohderyhmä: tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 5.-9.6.2017
Toteuttaja: Kajaanin ammattikorkeakoulu / Aikaus- ja täydennyskoulutuspalvelut / Avoin ammattikorkeakoulu
Lisätietoja: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma maksaa osallistumismaksun 45 € ja majoituksen 12 €/yö enintään 10 opiskelijalle. Katso sisältö www-sivuilta  http://www.aikopa.fi/koulutukset/Avoin-ammattikorkeakoulu/Pelialan-kesakoulun-tarjonta-2017. Peliohjelmoinnin intensiivikurssin jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa opintojaksolla "817382A Studies in Finnish University of Applied Sciences / Developing a Commercial Game Application", jossa opetellaan käytännössä kehittämään pelejä. Ks. Developing a Commercial Game Application -opintojakson kuvaus tällä sivulla kohdassa "Summer Studies in English".

Sähkötekniikan kesätentit

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma järjestää kesätenttejä yhteensä kolmena tenttipäivänä, joista kesäkuussa kaksi ja heinäkuussa yksi.

Tekniikan matematiikan kesätentit

Tekniikan matematiikan kesätenttejä järjestetään kahtena kesälauantaina 10.6. ja 26.8.2017. Kesätenteissä voi suorittaa alla mainittuja opintojaksoja. Opintojaksojen kuvaukset löytyvät WebOodista ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Tekniikan matematiikan kesätentit la 10.6.2017

Tekniikan matematiikan kesätentit la 26.8.2017

Tietojenkäsittelytieteiden kesätentit ja harjoitustyöt

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma järjestää kesällä myös kolme tenttipäivää (kaksi kesäkuussa ja yksi heinäkuussa), joissa mukana olevat kurssit julkaistaan osoitteessa http://www.oulu.fi/tol/opiskelu/opinnot/kesaopinnot. Lisäksi joillakin kursseilla on mahdollisuus palauttaa harjoitustöitä 31.7.2017 mennessä. Lisätietoa tietojenkäsittelytieteiden kesäopinnoista ja -tenteistä löytyy täältä.

521387S Tietoliikenne- ja radiotekniikan erikoistyö

Laajuus: 4 op
Vastuuhenkilöt: Harri Saarnisaari ja Markus Berg (s-posti: etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Ilmoittautuminen: Ei erillistä ilmoittautumista
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman tietoliikenteen opiskelijat (4-5 vsk) sekä WCE-opiskelijat (1-2 vsk)
Toteutusaikataulu Ei erillistä opetusta: aiheen anto ja ohjaus aiheen mukaan
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Tietoliikennetekniikka
Lisätietoja: Ei erillistä opetusta, aiheen anto ja ohjaus aiheen mukaan

Tietoliikennetekniikan kesätentit

Tietoliikennetekniikka järjestää lisäksi kesätenttejä yhteensä kolmena tenttipäivänä, joista kesäkuussa kaksi ja heinäkuussa yksi.

Tietotekniikan kesätentit

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma järjestä lisäksi kesätenttejä, joista tiedotetaan myöhemmin.

Summer Studies in English

521284S Biomedical Engineering Project

ECTS credits: 5
Person responsible: Professor Tapio Seppänen
Registration: In WebOodi
Target group: BME-SIP (Students of International Master’s Program)
Schedule: 1.6.-30.6.2017
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Computer Science and Engineering/CMVS

817382A Studies in Finnish University of Applied Sciences / Developing a Commercial Game Application

ECTS credits: 10-15
Person responsible: Kajaani University of Applied Sciences
Registration: Eeva Leinonen <eeva.leinonen(at)oulu.fi> by Fri 12.5.2017
Target group: Students from Degree Program in Information Technology (from 2-5 years) and Degree Program in Computer Science and Engineering.
Schedule: 12.6. - 28.7.2017 (10 ECTS) or 12.6. - 23.8.2017 (15 ECTS)
Implementor: Kajaani University of Applied Sciences/aikopa/the Open University of Applied Sciences
Additional information: Faculty pays the entry fee 150 € for the 15 first registered. The game course can be completed by remotely from Oulu (1-2 contact sessions in Kajaani). See the course content: http://www.aikopa.fi/koulutukset/Avoin-ammattikorkeakoulu/Pelialan-kesakoulun-tarjonta-2017.

521300S Electronics Design and Construction Exercise

ECTS credits: 6
Person responsible: University lecturer Kari Määttä
Registration: In WebOodi
Target group: Students from Degree Programme in Electrical Engineering (4-5 years)
Schedule: Can be do at any time
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Electrical Engineering/ CAS

521275A Embedded software project

ECTS credits: 8
Person responsible: Professor Juha Röning, PhD student Teemu Tokola
Registration: In WebOodi
Target group: 3 year
Schedule: 30.5. - 31.8.2017
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Computer Science and Engineering/ BISG/ OUSPG
Additional information: Coursework as Bachelor's Thesis (ask more information from teachers)

521318S Modern Topics in Telecommunications and Radio Engineering

ECTS credits: 3-7
Person responsible: Professor Jari Iinatti and Professor Matti Latva-aho (E-mails: forename.familyname@oulu.fi)
Registration: Registration be informed in NOPPA
Target group: Telecommunication’s students from Degree Programme in Electrical Engineering (4-5 years) and WCE-students (1-2 year) and post-graduate students in Wireless Communications Engineering
Schedule: One Intensive period or more during the academic year
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Wireless communications engineering

521260S Programmable Web Project

ECTS credits: 5
Person responsible: PhD student Ivan Sanchez
Registration: In WebOodi
Target group: M.Sc-students of Computer Science and Engineering
Schedule (starting and ending dates): 1.6. - 25.8.2017
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Computer Science and Engineering/ Ubicomp

521387S Telecommunication Engineering Project

ECTS credits: 4
Person responsible: University Researcher Harri Saarnisaari and Postdoctoral Researcher Markus Berg (E-mails: forename.familyname@oulu.fi)
Registration: No need for separate registration
Target group: Telecommunication’s students from Degree Programme in Electrical Engineering (4-5 years) and WCE-students (1-2 year)
Schedule: No separate teaching: Topic giving and guidance according to topic
Implementor: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)/ Centre for Wireless Communications
Additional information: No separate teaching: Topic giving and guidance according to topic

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista

  • Yhteystiedot: study.itee(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 5.4.2017