Luonnontieteiden kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

Huom! Joillakin opintojaksoilla on esitietovaatimuksia.

790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Jonne Hytönen
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen opiskelijat / Aluekehityksen ja aluepolitiikan sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

766326A Atomifysiikka 1

Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Saana-Maija Huttula
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 31.7.-31.8.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

791637S Erikoistumisjakso

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Toni Ahlqvist, Jan Hjort, Anssi Paasi, Jarmo Rusanen, Jarkko Saarinen
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta ja suoritustavasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma

740376A Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma)

Opintojakson laajuus (op): 8 op:n osuus
Vastuuopettaja: Tuomo Glumoff
Ilmoittautuminen: opiskelija sopii asiasta Tuomo Glumoffin kanssa
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / kolmatta opiskeluvuotta aloittavat
Toteutusaikataulu: 1.6. – 31.8.2017
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

800339A Erikoiskurssi: Lukualueet

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Topi Törmä
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: touko-kesäkuu
Toteuttaja: LuTK / Matemaattisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman kesäopetus 2017 -sivulta

800339A Erikoiskurssi: Ohjelmointi matematiikan opetuksessa

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Peter Hästö
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Matematiikan aineenopettajat
Toteutusaikataulu: kesäkuu
Toteuttaja: LuTK / Matemaattisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman kesäopetus 2017 -sivulta

743694S/747691S Erikoistyö

Opintojakson laajuus (op): 28 op
Vastuuopettaja: Lloyd Ruddock
Ilmoittautuminen: opiskelija sopii asiasta Lloyd Ruddockin ja tutkimusryhmän johtajan kanssa
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / maisteritutkinnon opiskelijat
Toteutusaikataulu: erikoistyötä (6 kk/28 op) voi tehdä myös kesällä
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

791635A Fennoskandian luonnonmaantiede

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Janne Alahuhta
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

790340A Globaali kehitysproblematiikka

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Juha Ridanpää
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineen opiskelijat, ympäristönsuojelun sivuaineen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

751660S Hyönteiskokoelman laatiminen

Laajuus: 2-6 op
Vastuuopettaja: Marko Mutanen
Ilmoittautuminen: WebOodi / Marko.Mutanen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit
Toteutusaikataulu: 1.5.–30.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö/Biodiversiteettiyksikkö
Lisätietoja: Marko.Mutanen(ät)oulu.fi

752362A Kasvikokoelman laatiminen

Laajuus: 2-6 op
Vastuuopettaja: Annu Ruotsalainen
Ilmoittautuminen: WebOodi / Annu.Ruotsalainen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, maantiet.
Toteutusaikataulu: 1.5.–30.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö/Biodiversiteettiyksikkö
Lisätietoja: Annu.Ruotsalainen(ät)oulu.fi

756343A/S Kasvitieteen kenttäkurssi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Annamari Markkola
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, AO-maant
Toteutusaikataulu: 28.6.–8.7.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Ari-Pekka.Huhta(ät)oulu.fi

Kesätentit (Fysiikka)

  • 29.5.2017 Mekaniikka osa 1, 766343A-01
  • 13.6. 2017 Fysiikan matematiikkaa 5 op (766101P), Aaltoliike ja optiikka (766349A) ja Ydin- ja hiukkasfysiikka (766344A)
  • 15.6.2017 Mekaniikka, osa 2, 766343A-02
  • 19.6.2017 Sähkömagnetismi 766319A
  • 21.6.2017 Kvanttimekaniikka I, 763312A/763612S
  • 22.8.2017 Johdatus suhteellisuusteoriaan 2 (763306A) ja Kiinteän aineen fysiikka (763343A)
  • 31.8.2017 Atomifysiikka 766326A
  • 4.9.2017 Termofysiikka 766348A

Muut mahdolliset kesätenttitilaisuudet päivitetään sivulle https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017 kevään 2017 aikana. Kesätentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Kesätentit (Matematiikka)

Kesätenttipäivät järjestetään kesäkuussa ja elokuussa. Lisätietoja löytyy Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman kesäopetus 2017 -sivulta.

790347A Kirjatentti

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tuomo Alhojärvi
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK/ Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja:

790346A Korvaava kirjatentti (LM-ET)

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Marja Lindholm
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET)

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tuomo Alhojärvi
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

763312A/763612S Kvanttimekaniikka I

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Matti Alatalo
Ilmoittautuminen: WebOodi (763312A) / WebOodi (763612S)
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 8.5.-21.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

766106P Laboratoriotyöt 2

Kesä- ja elokuussa on mahdollista tehdä laboratoriotöitä opintojaksolle 766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2. Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

766308A Laboratoriotyöt 3

Kesä- ja elokuussa on mahdollista tehdä laboratoriotöitä opintojaksolle sekä 766308A Fysiikan laboratoriotyöt 3. Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

755313A Lintujen maastolajintuntemus

Laajuus: 1-2 op
Vastuuopettaja: Seppo Rytkönen
Ilmoittautuminen: WebOodi / Seppo.Rytkonen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit
Toteutusaikataulu: 1.5.–31.5.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Seppo.Rytkonen(ät)oulu.fi

791610S Lopputentti

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Toni Ahlqvist, Jan Hjort, Anssi Paasi, Jarmo Rusanen, Jarkko Saarinen
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma

755622A/S Maaeläimistön tuntemus ja ekologia

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Seppo Rytkönen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, AO-maantiet.
Toteutusaikataulu: 8.–14.8.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Seppo.Rytkonen(ät)oulu.fi

790349A Maapallon aluemaantiede

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Janne Alahuhta
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/ (tenttiakvaarion ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium)
Kohderyhmä: Maantieteen pää- ja sivuaineen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017 (tarkemmasta suorittamisajankohdasta sovittava opettajan kanssa toukokuussa)
Toteuttaja: LuTK / Maantieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Also in English

751642S Maastolajintuntemus

Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kari Koivula
Ilmoittautuminen: WebOodi / Kari.Koivula(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit
Toteutusaikataulu: 1.5.–30.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Kari.Koivula(ät)oulu.fi

800350A/800693S Matriisiteoria

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Emma Leppälä
Ilmoittautuminen: WebOodi (800350A) / WebOodi (800693S)
Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: elokuu
Toteuttaja: LuTK / Matemaattisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman kesäopetus 2017 -sivulta

766343A-01 Mekaniikka, osa 1

Laajuus: 3,5 op
Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 15.5.-5.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

766343A-02 Mekaniikka, osa 2

Laajuus: 3,5 op
Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 31.5.-14.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

783639S Orgaaninen kemia III

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Juha Heiskanen ja Johanna Kärkkäinen
Ilmoittautuminen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.
Kohderyhmä: Kemia, kemian aineenopettaja
Toteutusaikataulu: Kesäkuu 2017
Toteuttaja: TTK / Kemian tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Opiskelija sopii kurssin tenttimisaikataulusta vastuuhenkilön kanssa

744624S Orientation to biochemical work

Opintojakson laajuus (op): 12-20 op (yleensä 6 op/jakso)
Vastuuopettaja: Jari Heikkinen
Ilmoittautuminen: opiskelija sopii työskentelyjaksosta itsenäisesti biokemian alan työnantajan kanssa
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / kolmatta opiskeluvuotta aloittavat sekä maisteritutkinnon opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6. – 31.8.2017
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

744617S Orientation to research work

Opintojakson laajuus (op): 12-20 op (yleensä 6 op/jakso)
Vastuuopettaja: Jari Heikkinen
Ilmoittautuminen: opiskelija sopii työskentelyjaksosta itsenäisesti biokemian alan tutkimusryhmän kanssa
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / kolmatta opiskeluvuotta aloittavat sekä maisteritutkinnon opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6. – 31.8.2017
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

761111P-01 Perusmekaniikka

Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 15.5. – 5.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017
Kurssin suoritus mahdollinen vain kurssille ilmoittautuneille ja osallistuneille.

743695S/747692S Pro gradu -tutkielma

Opintojakson laajuus (op): 20 op
Vastuuopettaja: Tuomo Glumoff
Ilmoittautuminen:
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / maisteritutkinnon opiskelijat
Toteutusaikataulu: Pro gradu-tutkielmaa voi kirjoittaa myös kesällä
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

760313A/750613S Projektityö

Laajuus: 2-15 op
Vastuuopettaja: professorit ja muut opettajat
Ilmoittautuminen:  
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit
Toteutusaikataulu: 1.5.–30.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: professorit ja muut opettajat

756311A Puutarhakasvien lajintuntemus

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Annu Ruotsalainen
Ilmoittautuminen: WebOodi / Annu.Ruotsalainen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit
Toteutusaikataulu: 1.7.–30.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö / Biodiversiteettiyksikkö
Lisätietoja: Annu.Ruotsalainen(ät)oulu.fi

752316A Sienikurssi

Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Annamari Markkola
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, maantiet.
Toteutusaikataulu: 5.–11.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Annamari.Markkola(ät)oulu.fi

752692S Suokurssi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Risto Virtanen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, maantiet.
Toteutusaikataulu: 21.–26.8.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Jarmo.Laitinen(ät)oulu.fi

761113P-01 Sähkö- ja magnetismioppi

Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 30.5.-19.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017
Kurssin suoritus mahdollinen vain kurssille ilmoittautuneille ja osallistuneille.

766319A Sähkömagnetismi

Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Hanna Pulkkinen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 22.5. – 19.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

766348A Termofysiikka I

Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Saana-Maija Huttula
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 7.8.-4.9.2017
Toteuttaja: LuTK / Fysikaalisten tieteiden yksikkö
Lisätietoja: https://wiki.oulu.fi/display/fyskesa/2017

780601S Tutkimusprojekti

Laajuus: 10-12 op
Vastuuopettajat: Professorit, kemian tutkinto-ohjelmassa toimivat dosentit, yliopistonlehtorit sekä tohtorin arvon saavuttaneet tutkijat.
Ilmoittautuminen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.
Kohderyhmä: Kemia, pakollinen
Toteutusaikataulu: Kesä 2017
Toteuttaja: TTK / Kemian tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tässä laboratorio-opintojaksossa tutustutaan pienoisprojektin avulla syventymiskohteen tutkimustyöhön. Projektiin sisältyy myös kirjallisuustyö.

740078Y Työelämäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 6 op
Vastuuopettaja: Juha Kerätär
Ilmoittautuminen: Lisätietoja ilmoitetaan myöhemmin
Kohderyhmä: Biokemian opiskelijat / Toista tai kolmatta opiskeluvuotta aloittavat.
Toteutusaikataulu: Lisätietoja ilmoitetaan myöhemmin
Toteuttaja: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Lisätietoja: study.fbmm(at)oulu.fi

780341-344A Työharjoittelu teollisuudessa I-IV

Laajuus: 2-8 op
Vastuuopettaja: Ulla Lassi
Ilmoittautuminen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.
Kohderyhmä: Kemian pääaineopiskelijat, valinnainen. Opintojakson voivat suorittaa vain kemian pääaineopiskelijat.
Toteutusaikataulu: Kesä 2017
Toteuttaja: TTK / Kemian tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Kesäaikainen työharjoittelu, johon kuluu ohjattua työskentelyä (teollisuus) laboratoriossa tai tutkimuslaitoksessa. Kolme työviikkoa vastaa kahta opintopistettä. Suurin työharjoittelusta saavutettava opintopistemäärä on 8 opintopistettä.

755321A Vesieläimistön tuntemus ja ekologia

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kaisa-Leena Huttunen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO, AO-biologit, AO-maantiet.
Toteutusaikataulu: 5.–13.6.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Kaisa-Leena.Huttunen(ät)oulu.fi

754627S Vesiselkärangattomien erikoiskurssi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kaisa-Leena Huttunen
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: EKO-biologit
Toteutusaikataulu: 24.–28.5.2017
Toteuttaja: LuTK / Biologian tutkinto-ohjelma / Ekologian ja genetiikan yksikkö
Lisätietoja: Kaisa-Leena.Huttunen(ät)oulu.fi

Kesäopinnot englanniksi

744618S Dissertation

ECTS credits: 18
Person responsible: Lloyd Ruddock
Registration: student finds a suitable supervisor for dissertation and contacts Lloyd Ruddock for details
Target group: Biochemistry Students / MSc course
Schedule: 1.6. – 31.8.2017
Implementor: Faculty of Biochemistry and Molecular medicine
Additional information: study.fbmm(at)oulu.fi

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista

Viimeksi päivitetty: 2.6.2017