Lääketieteellisen alan kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

080707S Harjoittelu

Laajuus: Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy 24 op harjoittelua. Harjoittelu tulee suorittaa vähintään 2 viikon jaksoissa (2 viikkoa = 3 op).
Vastuuopettaja: Harjoittelun oppialan vastuuhenkilö
Ilmoittautuminen: Harjoittelu haetaan etukäteen hyväksyttäväksi tutkintoon harjoitteluohjesäännön ohjeiden mukaisesti. Ohjeet harjoittelun suorittamiseen löytyvät lääketieteen tutkinto-ohjelman harjoittelun verkkosivulta http://www.oulu.fi/ltk/node/2118.
Kohderyhmä: lääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Harjoitteluja voi tehdä kesän aikana.
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tutkinto-ohjelma

091511A Kariologia I

Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Professori Vuokko Anttonen
Ilmoittautuminen:
Kohderyhmä: Hammaslääketieteen 2. lukuvuoden opiskelijat (DC4)
Toteutusaikataulu: 2. vsk jälkeen
Toteuttaja: LTK / Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma / Suun terveyden tutkimusyksikkö
Lisätietoja: 3. vsk opintojen aloittamiselle vaaditaan kurssin hyväksytty suoritus

091602S Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen

Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Tuomo Heikkinen
Ilmoittautuminen: Tutkielman esittämiseen ilmoittaudutaan palauttamalla ilmoittautumislomake (Optima)
Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Opiskelija sopii asiasta tutkielman ohjaajan kanssa
Toteuttaja: LTK / Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma / HLL-tutkinnon loppuarvosanaoppiaineet

090603S Syventävä kliininen harjoittelu

Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Raija Lähdesmäki
Ilmoittautuminen:
Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 5. vsk opintojen jälkeen
Toteuttaja: LTK / Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma / Suun terveyden tutkimusyksikkö / sopimusterveyskeskus Suomessa
Lisätietoja: http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/

091601S Tutkielman ohjaussopimus

Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Tuomo Heikkinen
Ilmoittautuminen: Opiskelija hakee ohjaajaa hakulomakkeella (Optima)
Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Opiskelija sopii asiasta tutkielman ohjaajan kanssa
Toteuttaja: LTK / Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma / HLL-tutkinnon loppuarvosanaoppiaineet
Lisätietoja: Opiskelija tekee ohjaussopimuksen tutkielman ohjaajan kanssa

080705S-01 Tutkielman opintosuunnitelma

Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Tutkielman ohjaaja
Ilmoittautuminen: Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä tutkielman aihepiirin oppiaineen vastuuhenkilöön ja sopii tutkimussuunnitelman laatimisesta. Lisätietoja lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvän tutkielman suorituksesta: http://www.oulu.fi/ltk/node/15581.
Kohderyhmä: lääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Tutkielman opintosuunnitelmaa voi tehdä kesän aikana
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: study.medicine(ät)oulu.fi

080705S Tutkielma

Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Tutkielman ohjaaja
Ilmoittautuminen: Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä tutkielmaan ohjaajaan ja sopii tutkielman suorittamistavasta. Lisätietoja lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvän tutkielman suorituksesta: http://www.oulu.fi/ltk/node/15581.
Kohderyhmä: lääketieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Tutkielmatyötä voi tehdä kesän aikana.
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: study.medicine(ät)oulu.fi

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista

Edellä mainittujen opintojaksojen lisäksi Lääketieteellisen tiedekunnan yleiset tentit pidetään 9.6. ja 11.8.2017 Yleisissä tenteissä on mahdollista suorittaa yleisten tenttien tenttilistauksessa ilmoitettuja tenttejä http://www.oulu.fi/ltk/node/1624.

Yhteystiedot: study.medicine(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 3.3.2017