Terveys- ja hyvinvointialojen kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Lassi Rieppo
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

353201S Hoitotiede lll

Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Professori Helvi Kyngäs
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa 1.5.-31.5.17
Kohderyhmä: Hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Opintojakson infotilaisuus, joka oli ilmoitettu pidettäväksi 6.6.2017, ON PERUTTU. Opintojakson info sekä mahdollisuus keskusteluihin ja kysymyksiin tulee Optimaan viikolla 23.
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Opintojakson info sekä mahdollisuus keskusteluihin ja kysymyksiin tulee Optimaan viikolla 23.

353208S Johtamisen soveltava reflektointi

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Nina Lunkka (nina.lunkka(at)oulu.fi)
Ilmoittautuminen: Yhteydenotto vastuuopettajaan sähköpostilla
Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat
Toteutusaikataulu: Työelämäjakso erikseen sovittuna ajankohtana, mahdollisesti kesällä 2017.
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Jatkoa syksyllä 2016 opintojakson aloittaneille.

580109A Kandidaatin tutkielma (lääketieteen tekniikka)

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe (hoitotiede ja terveystieteiden opettaja)

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien opettajat
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle avataan WebOodissa infojen jälkeen.
Kohderyhmä: hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien opiskelijat
Toteutusaikataulu: Hanke- ja kandi-infot 9.5.2017 klo 8.30 – 12.00 (F202)
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Infot pakollisia opintojakson v. 2017 suorittaville kohderyhmän opiskelijoille. Kandityön ideapaperin työstäminen kesän aikana.

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe (terveyshallintotiede)

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas
Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen opintojaksolle avataan WebOodissa infojen jälkeen
Kohderyhmä: terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Hanke- ja kandi-infot 9.5.17 klo 8.30–10.00 (F202) ja klo 14.15–15.45 (H108)
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Infot pakollisia opintojakson v.2017 suorittaville kohderyhmän opiskelijoille. Kandityön ideapaperin työstäminen kesän aikana ja palauttaminen vastuuopettajalle sähköpostitse 1.9.17 mennessä.

352226A Kliininen harjoittelu

Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Satu Elo (satu.elo(at)oulu.fi)
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa 15.5.17 mennessä sekä yhteydenotto sähköpostilla vastuuopettajaan.
Kohderyhmä: Hoitotieteen pääaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: Harjoittelusuunnitelman palauttaminen 31.5.17 mennessä, harjoittelu 1.5.-31.8.17 välisenä aikana, loppuraportin palauttaminen 31.8.17 mennessä.
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Työelämäharjoittelu sekä harjoittelutehtävät Optimassa. Vastuuopettaja avaa yhteydenoton perusteella opiskelijoille Optima-työtilan, josta löytyvät tarkemmat ohjeet.

080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580202S Lääketieteen tekniikan projektityö

Laajuus: 5-10 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää kurssin laajuudesta riippuen 135-270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580213S Pro gradu –tutkielma (lääketieteen tekniikka)

Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 810 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

353206S Pro gradu -tutkielma (terveyshallintotiede)

Laajuus: osa l 10 op (353236S)
Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Nina Lunkka
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Weboodissa 5.5.2017 mennessä.
Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Hanke- ja graduinfot 9.5.17 klo 8.30–10.00 (F202) ja klo 10.15 – 13.45 (H108). Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostitse 1.9.17.
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Hankeinfo on pakollinen keväällä 2017 opintojakson aloittaville kohderyhmän opiskelijoille.

353225S Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaseminaari (hoitotiede / terveystieteiden opettaja)

Laajuus: osa l 15 op (353226S)
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Weboodissa hankeinfon jälkeen.
Kohderyhmä: Hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien opiskelijat
Toteutusaikataulu: Hankeinfo 9.5.17 klo 8.30 – 10.00 (F202)
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Hankeinfo on tarkoitettu kaikille tutkielmaa aloittaville kohderyhmän opiskelijoille. Tutkimussuunnitelman työstäminen kesän aikana.

080919S Terveysteknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas, tohtorikoulutettava Outi Kajula
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa 20.3. - 1.5.17.
Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille.
Toteutusaikataulu: 15.5. - 22.6.17. Opintojaksoinfo 15.5.17 klo 13.30 – 15.00 (289B)
Toteuttaja: LTK / Terveystieteiden tutkinto-ohjelma / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Opintojakso suoritetaan etäopintoina Optimassa. Ohjeet annetaan opintojaksoinfossa.

580214S Tutkimussuunnitelma, Pro gradu (lääketieteen tekniikka)

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, tutkielman aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat tutkielman aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580120A Työharjoittelu 1

Laajuus: 1-5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

580121A Työharjoittelu 2

Laajuus: 1-5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2017 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2017
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi yhteydessä vastuuopettajaan.

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista

Edellä mainittujen opintojaksojen lisäksi Lääketieteellisen tiedekunnan yleiset tentit pidetään 9.6. ja 11.8.2017. Yleisissä tenteissä on mahdollista suorittaa yleisten tenttien tenttilistauksessa ilmoitettuja tenttejä http://www.oulu.fi/ltk/node/1624.

Yhteystiedot: study.medicine(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.6.2017