Tekniikan kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kesäopinnot

450503A Työmaaharjoittelu

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Petri Aarnio
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin kandivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Harjoittelun voi toteuttaa työsuhteessa rakennusliikkeeseen tai työmaaseurantana. Opiskelija hankkii harjoittelu- tai seurantapaikan omatoimisesti

450505A Harjoittelu

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Petri Aarnio
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin kandivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Opiskelija hankkii harjoittelupaikan omatoimisesti

450506A Harjoittelu 2

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Petri Aarnio
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.–31.8.2017
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Opiskelija hankkii harjoittelupaikan omatoimisesti

451540 A Kirkkoekskursio Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Anna-Maija Ylimaula
Ilmoittautuminen: WebOodissa 28.4.2017 mennessä
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin opiskelijat / vapaavalintainen kurssi kandivaiheen opiskelijoille
Toteutusaikataulu: Huhti-toukokuun aikana, 2017, yksi kokonainen ekskursiopäivä 5.5. ja työskentelyä ryhmissä, luovutus 19.5.2017.
Vaihe I. Perehtyminen (ryhmissä)
Vaihe II. Kirkkoekskursio (ryhmissä)
Vaihe III. Kirkkoesite (ryhmissä)
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta, arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun aineryhmä
Lisätietoja: Juho Teppo, Kari Niskasaari

Kestävä kehitys (suoritus kirjataan 451540A Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun vaihtuva sisältöiseksi kurssiksi)

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Anu Soikkeli
Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 31.5., 2.6., 5.6., 7.6., 9.6. ja 12.6.2017 (lähiopetuspäivät)
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Kurssin suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, osallistumista lähiopetuspäiviin sekä kurssitehtävien suorittamista.

Opintojakson koodi, 24/7 Myllytulli - Kulttuuri kaupunkikehittämisen välineenä

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tiina Hotakainen ja Essi Oikarinen
Ilmoittautuminen: WebOodi / tiina.hotakainen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin opiskelijat / kandi- ja maisterivaihe
Toteutusaikataulu: 15.5.-19.8.2017
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Kurssilla tarkastellaan niitä mahdollisuuksia, joita kulttuuritoiminnoilla ja taiteella on tarjota kaupunkikehittämisen kontekstissa. Kurssin keskiössä on Taiteiden Yönä 17.8.2017 toteutettava tilainstaallatio, jonka kurssille osallistujat suunnittelevat ja rakentavat. Tätä edeltää ja seuraa analyysivaihe. Kurssi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa ennakkotapaamisella. Seuraavat tapaamiset, suunnittelu- ja analyysipäivät järjestetään kesäkuussa muutaman arkipäivän aikana. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista kaupunkitilan analyysimenetelmistä ja perehtyä kokemustiedon keräämiseen ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin kaupunkitilojen kehittämisessä. Arvostelu hyväksytty/hylätty.

454540A Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen opintojakso, teema: Kansalliset kaupunkipuistot liikuntaympäristöinä

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leena Soudunsaari
Ilmoittautuminen: WebOodi ja lisäksi tieto osallistumisesta s-postilla leena.soudunsaari(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Kesä-elokuu 2017
Toteuttaja: Arkkitehtuurin tiedekunta
Lisätietoja: Katso lisätietoja opintojaksosta liitteestä

Konetekniikan tutkinto-ohjelman kesäopinnot

464107S Koneensuunnitteluprojekti

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: professori Juhani Niskanen
Ilmoittautuminen: WebOodi / eino.antikainen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Konetekniikan DI-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: kesäkuukaudet oman aikataulun mukaan
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan tutkinto-ohjelma / Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö

Konetekniikan kesätentit

Kaikista konetekniikan opintojaksoista on mahdollisuus suorittaa kesätenttejä kahtena lauantaina kesä-heinäkuussa. Kesätenttipäivät ovat 17.6.2017 klo 9.00-12.00 ja 22.7.2017 klo 9.00-12.00. Molemmat tentit järjestetään Linnanmaalla salissa L3.  Ilmoittautuminen kaikkiin konetekniikan kesätentteihin päättyy keskiviikkona 31.5.2017 klo 23.59. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Listaus opintojaksoista, joita tenteissä voi suorittaa löytyy tästä.

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman kesäopinnot

477127S Research training of bioproduct technology

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Maria Salmela-Karhu
Ilmoittautuminen: WebOodi / maria.salmela-karhu(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Biotuotetekniikan DI-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen opettajalle 15.5. mennessä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tutkimusharjoittelu. Opintojakso on mahdollista suorittaa suomeksi tai englanniksi.

477607S Säätö- ja systeemitekniikan kehittyneet menetelmät

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Enso Ikonen
Ilmoittautuminen: enso.ikonen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Automaatiotekniikan DI-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen opettajalle 15.5. mennessä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Katso opintojakson kuvaus WebOodissa. Kirjallisen (pdf) ja videomateriaalin (mp4) perusteella itsenäisesti opiskeltava kurssi, jonka suoritus tenttimällä (akvaariossa). Kesäopintoihin ei kuulu lähiopetusta; materiaali on englanninkielistä.

477623S / 477610S Laajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät

Laajuus: 10 tai 5 op
Vastuuopettaja: Jukka Hiltunen
Ilmoittautuminen: jukka.hiltunen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Automaatiotekniikan DI-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen opettajalle 15.5. mennessä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Ks. opintojakson kuvaukset WebOodissa: WebOodi (10 op) / WebOodi (5 op). Opintojakso sisältää tehtäviä ja esseitä.

488108S Groundwater Engineering

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pekka Rossi
Ilmoittautuminen: pekka.rossi(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Vesitekniikan DI-vaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen opettajalle 15.5. mennessä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Katso opintojakson kuvaus WebOodissa. Opintojakso on mahdollista suorittaa suomeksi tai englanniksi

488201A Environmental Ecology

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virpi Väisänen
Ilmoittautuminen: virpi.vaisanen(ät)oulu.fi
Kohderyhmä: Ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat ja muut kiinnostuneet
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen opettajalle 15.5. mennessä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Katso opintojakson kuvaus WebOodissa. Opintojakso on mahdollista suorittaa suomeksi tai englanniksi

Prosessi- ja ympäristötekniikan kesätentit

Laajuus: 5-10 op
Vastuuopettaja: Saara Luhtaanmäki
Ilmoittautuminen: https://optima.oulu.fi/
Kohderyhmä: Prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen Optimassa viikkoa ennen tenttiä
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Tenttilista julkaistaan sivulla http://www.oulu.fi/pyo/opinnot maaliskuussa 2017

Sovelletun ja laskennallisen matematiikan kesäopinnot (tekniikan matematiikka)

Matematiikan verkkoperuskurssi

Laajuus: 5 op
Vastuuopettajat: Lassi Korhonen ja Ilkka Lusikka (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Ilmoittautuminen: https://oystack.oulu.fi
Kohderyhmä: Tekniikan opiskelijat ja tekniikan aloille aikovat opiskelijat
Toteutusaikataulu: Ilmoittautuminen ja kurssin työtila avataan 1.6.2017
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Lisätietoja: Matematiikan verkkoperuskurssin sisältö vastaa "031010P Matematiikan peruskurssi I" sisältöä. Verkkokurssilla itsenäisesti tehdyt tehtävät käyvät osasuorituksesta (1/3) kurssille Matematiikan peruskurssi I. Loppuosa (2/3) kurssin suorituksesta muodostuu Matematiikan peruskurssi I:n 26.8. pidettävästä tentistä, johon voivat osallistua myös yliopiston ulkopuoliset opiskelijat.

Tekniikan matematiikan kesätentit

Tekniikan matematiikan kesätenttejä järjestetään kahtena kesälauantaina 10.6. ja 26.8.2017. Kesätenteissä voi suorittaa alla mainittuja opintojaksoja. Opintojaksojen kuvaukset löytyvät WebOodista ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Kesätentit la 10.6.2017
Kesätentit la 26.8.2017

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman kesäopinnot

521300S Elektroniikan työ

Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Kari Määttä
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelman 4.-5. vsk opiskelijat
Toteutusaikataulu: Voi tehdä milloin vain
Toteuttaja: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma/ CAS

Sähkötekniikan kesätentit

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma järjestää kesätenttejä yhteensä kolmena tenttipäivänä, joista kesäkuussa kaksi ja heinäkuussa yksi.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kesäopinnot

555378S Tuotantotalouden seminaari: Työturvallisuus

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Maria Lindholm
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: Aloitustapaaminen 29.5.2017 klo 10.15-12. Opetus kesäkuun aikana.
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Ilmoittautumisaika päättyy 15.5.2017

555379S Tuotantotalouden erikoistyö

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Jukka Majava
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.6.-30.6.2017
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Ilmoittautumisaika 15.5.-31.5.2017

555xxxx Muut tuotantotalouden opintojaksot

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: kurssin vastuuopettaja lukuvuonna 2016 - 2017
Ilmoittautuminen:   -
Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintovaatimuksiin (sisällytetty HOPS:n). Lisäksi vastuuopettaja voi edellyttää opiskelijan osallistuneen kurssille kuluvana tai aiempana lukuvuonna.
Toteutusaikataulu:  -
Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Vastuuopettaja päättää mahdollisuudesta ja tavoista suorittaa kurssi kesäopintoina. Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan (2016-2017) 15.5. mennessä sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi). Kurssin järjestämistapa on itseopiskelu.

Summer Studies in English

Summer Studies in Process and Environmental Engineering

477127S Research training of bioproduct technology

ECTS credits: 10
Person responsible: Maria Salmela-Karhu
Registration: maria.salmela-karhu(ät)oulu.fi
Target group: Students of Bioproduct Engineering
Schedule: Register to responsible person until May 15th
Implementor: Faculty of Technology / Degree Programme in Process and Environmental Engineering
Additional information: See course description in WebOodi

477607S Advanced Control and Systems Engineering

ECTS credits: 5
Person responsible: Enso Ikonen
Registration: enso.ikonen(ät)oulu.fi
Target group: Students of Automation Engineering
Schedule: Register to responsible person until May 15th
Implementor: Faculty of Technology / Degree Programme in Process and Environmental Engineering
Additional information: See course description in WebOodi. Written and video material in English

488108S Groundwater Engineering

ECTS credits: 5
Person responsible: Pekka Rossi
Registration: pekka.rossi(ät)oulu.fi
Target group: Students of Water Engineering
Schedule: Register to responsible person until May 15th
Implementor: Faculty of Technology / Degree Programme in Process and Environmental Engineering
Additional information: See course description in WebOodi

488201A Environmental Ecology

ECTS credits: 5
Person responsible: Virpi Väisänen
Registration: virpi.vaisanen(ät)oulu.fi
Schedule: Register to responsible person until May 15th
Implementor: Faculty of Technology / Degree Programme in Process and Environmental Engineering
Additional information: See course description in WebOodi.

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista

  • Yhteystiedot (Arkkitehtuurin tiedekunta): study.architecture(ät)oulu.fi
  • Yhteystiedot (Teknillinen tiedekunta): study.technology(ät)oulu.fi
  • Yhteystiedot (Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta): study.itee(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 11.5.2017