Rahoitetut EU:n rakennerahastohankkeet

                      

 

Oulun yliopiston käynnissä olevat rakennerahastohankkeet

EAKR-hankkeet

Arkkitehtuurin tiedekunta                                             

1. Innovointia tukevat työympäristöt startup-yrityksissä  (InnoStaVa)

2. Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous

 • Vastuullinen johtaja Janne Pihlajaniemi, Arkkitehtuurin tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

Kaivannaisteknologian tiedekunta

3. OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen ja OMS-tutkimuskeskus investointiosa

 • Vastuullinen johtaja Ilkka Hynynen, Kaivannaisteknologian tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu (linkki uutiseen)

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu

4. Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo)

 • Vastuullinen johtaja  Johanna Bluemink, Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu
 • Hankkeen www-sivu

Luonnontieteellinen tiedekunta

5. Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO ja Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO investointiosio)

6. Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE)

 • Vastuullinen johtaja Matti Kuokkanen, Luonnontieteellinen tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

7. Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents)

Lääketieteellinen  tiedekunta

8. INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena – VALMUSKA

9. Terveysteknologian Innovaatioekosysteemi

Biocenter Oulu

10. Oulun kudoskuvantamiskeskus ja Oulun kudoskuvantamiskeskus (investointiosio)

Teknillinen tiedekunta

11. ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle

12. Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

13. HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus

14. CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO)

15. INKA - SmartResearch

16. JaMit - Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen

17. Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista

18. Korkeataajuuksinen väsytyskoeistus

19. Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa)

20. Perunajäte arvotuotteeksi

21. Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa

22. Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla (VIKE)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

23. 5G testiverkko ja 5G testiverkko Investointiosio

 • Vastuullinen johtaja Ari Pouttu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

24. 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana

 • Vastuullinen johtaja Timo Ojala, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

25. INKA - Digitaaliset biopankit

26. Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA) ja Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA) (investointiosio)

27. Labrobot

 • Luken koordinoima hanke
 • Oulun yliopiston vastuullinen johtaja Juha Röning, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

28. Massadata-analyysin ja 5G ¬verkon integraatio

29. Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu) ja Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle - RF excellence in Oulu (investointiosio)

Cemis-Oulu

30. Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa

31. Energiatehokkaat ja omavaraiset kiinteistöt

 

32. Kainuun ilmastohanke

Eudaimonia

33. Digitaalisen koulutusjärjestelmän, erityisesti MOOC-kyvykkyyden, kehittäminen

Sodankylän Geofysiikan Observatorio

34. EIRA-EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella

35. SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke

36. SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana

Kerttu Saalasti Instituutti

37. Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi

38. Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

39. Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) ja Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

40. Mikroyritysten kasvualusta

41. Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES)

 • Vastuullinen johtaja Eija-Riitta Niinkoski, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

Muut

42. Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020

ESR-hankkeet          

43. Biotalouden asiantuntijakoulutus BiotAsk

44. Koulutusmoduleissa osaamistase kilpailukykyiseksi  - Kajaani Lab

45. TOHOPI, Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

46. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

47. Farmis - muuntokoulutus farmaseutiksi

 • Vastuullinen johtaja Riitta-Liisa Kortesluoma, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

48. Rakentamistekniikan erilliskoulutus RAKSA 2

 • Vastuullinen johtaja Mikko Halttunen, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

49. Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi

 • Vastuullinen johtaja Leena Viitanen, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

50. Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

 • Vastuullinen johtaja Merja Heikkilä, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

51.Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen sisällön valmistelu

INTERREG-hankkeet

52. Renewable Energy Sources in Steel Plant Processes, RENEPRO - Biomass-based Reductants, Fuels and Chemicals

53. RESEM Kaukokartoitus pohjoisten kaivosten seurannan ja toiminnan tukena

54. Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments (NorFaST-HT)

 • Vastuullinen johtaja Antti Järvenpää, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

55. Funding Resources for innovation in Energy Enterprise Development – FREED

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017